Hej, jag heter Dick Tallberg och verkat inom IT-branchen i över 30 år. Jag har gjort små (bl.a. fruns systers webbutik - ZenCart) och stora (bl.a. Ericsson AXE-växelns kundgrässnittets program­enhet) pro­jekt. Jag har både undervisat (bl.a. Rovaniemi Tek­niska Lä­ro­verk) och gjort själv (bl.a. TopGearEurope - bonus­system på ZenCart). Jag har också un­der­hål­lit programhelheter (bl.a. Ericsson AXE-växeln), så hela utvecklingsprocessen är be­kant - det jag gör fun­ge­rar (dvs. går att underhålla) även efter det att jag inte längre är med.

Mitt FO-nummer ä 2257899-7 och jag är moms.reg., så momsen jag debiterar är officiell.
In english Suomeksi