Hei, nimeni on Dick Tallberg ja olen toiminut IT-alalla yli 30 vuot­ta. Olen tehnyt pieniä (mm. vaimon sisaren verkko­kaup­pa - ZenCart) ja suuria projekteja (mm. Ericsson AXE-keskusen ku­lut­ta­ja­ra­ja­pin­nan ohjelmakokonaisuus). Olen sekä opettanut (mm. Ro­va­nie­men Teknillinen Oppilaitos), että tehnyt itse (mm. Top­Gear­Europe - bonusjärjestelmä ZenCartin päälle). Olen mös ylläpitänyt oh­jel­ma­ko­ko­nai­suuk­sia (mm. Ericsson AXE-keskusen ohjelmistoa), jo­ten koko ke­hi­tys­ket­ju on tut­tu - toteutukseni toimii (siis voidaan ylläpitää) myös sen jäl­keen, kun itse olen pois­tu­nut kuvioista.

Y-tunnukseni on 2257899-7 ja olen alv.rek., joten veloittamani alv on virallinen.
In english På svenska